Logo Quartiersarbeit
Logo Vauban Vernetzt

KONTAKT

DAS TEAM DER QUARTIERSARBEIT VAUBAN e.V.

 

Das Team der Quartiersarbeit Vauban 2016:
v.l.n.r. Sina Goudarzi (BILA-Projekt) – Karin Pinkus (Leitung) – Daniel Haas (Webmaster)

Quartiersarbeit Vauban e.V.
Karin Pinkus
Stadtteilzentrum Haus 037
Alfred-Döblin-Platz 1
79100 Freiburg
info@quartiersarbeit-vauban.de
Tel. 0761 45687134 | Fax 0761 45687139